4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Dla klienta -> Zostań naszym Klientem

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą może zostać naszym Klientem. Aby dokonywać zakupów w Tradis sp. z o.o. konieczne jest dokonanie odpowiedniej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta w Oddziale. Krótki przebieg rejestracji wymaga, w zależności od rodzaju działalności, dostarczenia odpowiednich dokumentów:

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej lub spółki cywilnej).
  • Odpis z rejestru handlowego (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni lub spółki akcyjnej.
  • Konieczne są również:
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej – NIP
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym – REGON
  • Odpowiednia koncesja w przypadku zakupu wyrobów alkoholowych