4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Struktura terytorialna

Spółka Tradis podzielona jest na 8 Makroregionów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Działalność poszczególnych Makroregionów bazuje na działalności siedmiu firm dystrybucyjnych, które 1 lipca 2009 roku, w wyniku procesu integracji, stworzyły ogólnopolską spółkę Tradis. Jako pierwszy powstał Makroregion Południowy Wschód oraz Makroregion Centrum. Pozostałe Makroregiony były uruchamiane etapami. W skład każdego Makroregionu wchodzi Centrala, Centrum Dystrybucji oraz Oddziały.

Makroregion Południowy Wschód
Makroregion Południowy Wschód został stworzony w obszarze działania spółki Eldorado. Centrum Dystrybucji zlokalizowane jest w Lublinie.

Makroregion Centrum
Makroregion Centrum obejmuje swą działanością większą część województwa mazowieckiego, część województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego. W jego skład wchodzi Centrum Dystrybucji w Błoniach będące wcześniej oddziałem spółki BOS, oraz niektóre oddziały DLS-u, Expressu Podlaskiego i Eldorado.

Makroregion Południowy Zachód
Makroregion Południowy Zachód obejmuje swym działaniem terytorium wcześniejszej spółki Sydo. Nowoczesne Centrum Dystrybucji znajduje się we Wrocławiu.

Makroregion Północ
Makroregion Północ funkcjonuje w obszarze działania spółki DLS S.A. Ten Makroregion jest obsługiwany przez Centrum Dystrybucji działające w Gdańsku.

Makroregion Północny Zachód
Makroregion Pólnocny Zachód obejmuje swym działaniem obszar Pomorza Zachodniego wyodrębniony ze spółki DLS S.A. Ten Makroregion jest obsługiwany przez Centrum Dystrybucji w Stargardzie Szczecińskim. 

Makroregion Północny Wschód
Makroregion zlokalizowany jest na terenie północno-wschodniej Polski. Obszar działania obejmuje wcześniejszy zasięg działalności spółki BOS S.A. z Centrum Dystrybucji w Białymstoku.

Makroregion Południe
Obejmuje dotychczasowy obszar działania spółki Sygel-Jool S.A. Makroregion Południe jest obsługiwany przez Centrum Dystrybucji w Będzinie.

Makroregion Zachód
Makroregion Zachód jest najmłodszym Makroregionem w strukturach Tradis, jego siedziba mieści się w Poznaniu.