4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Dlaczego warto? -> Rozwój

Dbamy o rozwój swoich pracowników o podnoszenie kwalifikacji, dlatego zapraszamy ich do udziału w kursach i szkoleniach stanowiskowych.

Ponadto oferujemy dofinansowanie do różnorodnych form kształcenia, które przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Na naszych pracowników patrzymy przez pryzmat ciągłego rozwoju i zmian jakie zachodzą w firmie, oferujemy Im szereg stanowisk od asystenckich, specjalistycznych poprzez kierownicze, menadżerskie oraz dyrektorskie.
Nasi pracownicy mają możliwość udziału w rekrutacjach wewnętrznych na różnorodne stanowiska.