4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Oferty pracy -> Rekrutacja

 Proces rekrutacji prowadzimy na dwa sposoby.

1. Jeżeli składasz swoją aplikację do Centrali, Centrali Makroregionu lub na stanowiska kierownicze do Oddziału, proces rekrutacji obejmuje:

   1. Spotkanie z pracownikiem Działu Rekrutacji.
   2. Spotkanie z bezpośrednim Przełożonym.
   3. Testy umiejętności / próbki pracy.

2. Natomiast jeżeli zdecydowałeś się aplikować do Oddziału, Dyrektor Oddziału lub inna osoba przez niego upoważniona zaprosi Cię na rozmowę.

Pamiętaj, żę możesz do nas aplikować, zarówno w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne, jak również samodzielnie, bez ogłoszonej rekrutacji.

Aktualne projekty rekrutacyjne są zamieszczane w prasie i w portalach internetowych oraz na naszej stronie oferty pracy.

 

Nie zwlekaj! Aplikuj już dziś!

Pamiętaj! W treści maila lub przesyłki wpisz jakim stanowiskiem jesteś zainteresowany oraz w jakim mieście chcesz pracować.