4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Praca w Tradis -> Praca w Makroregionie

Czym jest Makroregion?

Makroregion pełni funkcję wykonawczą, realizacyjną, koordynacyjną, stanowi wsparcie operacyjne dla Oddziałów. Koordynuje realizację procesów, które tworzone są w Centrali Firmy. Posiada też funkcję pośredniczącą pomiędzy Centralą a Oddziałami.

W Centrali Makroregionu masz możliwość podjęcia pracy m.in. w następujących Działach:

1. Dział Wsparcia Logistyki:
Dział zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem standardów logistycznych, zachowaniem ciągłości procesów logistycznych, a także zapewnianiem środków transportowych i sprzętu logistycznego. Przeprowadza również audyty w Centrach Dystrybucji
i Oddziałach.

2. Dział Wsparcia Sprzedaży:
Dział odpowiada za rozwój eHurtowni czyli elektronicznego rynku hurtowego, który stworzyliśmy w celu przyśpieszenia i ułatwienia kontaktów handlowych pomiędzy producentem / dystrybutorem hurtowym a współpracującym z nim sklepem detalicznym.
Ponadto Dział Wsparcia Sprzedaży odpowiada za pozyskiwanie nowych klientów, instalację, wdrożenia, szkolenia personelu
z integracji eHurtowni z programami magazynowymi oraz serwis. Zajmuje się szkoleniami Przedstawicieli Handlowych z mobilnego systemu zamówień towaru.

3. Dział Zakupu:
Dział ma za zadanie maksymalizację ciągłości podaży produktów i kontrolowanie poziomu zapasów oraz składanie zamówień do dostawców. Analizuje zapasy towarów poszczególnych producentów w celu zapewnienia ich dostępności oraz rotacji. Ponadto Dział ten jest odpowiedzialny za redystrybucję towarów z Centrum Dystrybucji do Oddziałów.

4. Dział Marketingu:
Zajmuje się wsparciem sprzedaży poprzez efektywne zarządzanie obszarem promocyjnym wykorzystując narzędzia ściśle wspierające sprzedaż.
Do narzędzi tych należą :

  • cykliczna gazetka z ofertą promocyjną,
  • program lojalnościowy,
  • promocje,
  • nowoczesne formy komunikacji : platforma B2B, palmtopy, SMS oraz mailing,
  • animacje i degustacje na halach C&C,
  • reklamy dźwiękowe.

Dział Marketingu koordynuje także działania promocyjne prowadzone przez naszych kontrahentów i dostawców.

5. Dział Rozliczeń:
Głównym zadaniem Działu Rozliczeń jest zakładanie i rozliczanie wszelkich promocji w Makroregionie, comiesięczne sporządzanie analiz zakupowych, wystawianie, przyjmowanie i opisywanie faktur, zakładanie grup sieciowych oraz nadzór nad wpływem
i wypływem finansów związanych z umowami handlowymi i promocyjnymi.

6. Dział Administracji:
Zadaniem tego Działu jest nadzór nad utrzymaniem w dobrym stanie technicznym obiektów i zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania procesów administracyjnych w Makroregionie. Określa zapotrzebowanie na media i usługi, koordynuje i kontroluje zakup środków trwałych. Prowadzi nadzór nad procesem ubezpieczania majątku jak również koordynuje i kontroluje proces adaptacji i remontów nieruchomości.