4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Równe szanse

Równe szanse

Wierzymy, że o konkurencyjności naszej firmy decydują pracownicy – to każdy z nich poprzez swoją indywidualność ma twórczy wkład w rozwój naszej organizacji.

Stawiamy na ludzi i ich potencjał, pokonujemy ograniczenia i przełamujemy bariery – istotne jest dla nas, by każdy pracownik otrzymał wyjątkową szansę na rozwój.

Realizujemy politykę równych szans – w jej ramach oferujemy osobom niepełnosprawnym możliwość zatrudnienia i rozwoju na wybranej ścieżce kariery zawodowej oraz poprzez zarządzanie różnorodnością, dążymy do przełamania stereotypów związanych z zawodami typowo „męskimi” i „kobiecymi” i umożliwiamy zgłaszającym się do nas kandydatom i kandydatkom samorealizację w wybranym przez nich obszarze zawodowym.