4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Dla dostawcy -> Platforma Edinet

Firma Tradis w kontaktach z Producentami i Dostawcami wykorzystuje nowoczesną platformę internetową służącą do Elektronicznej Wymiany Danych EDINET. Największą zaletą systemu EDINET jest jego duża elastyczność oraz szeroka funkcjonalność umożliwiająca współpracę, niezależnie od stawianych wymagań technicznych naszych partnerów.

Cechy platformy:
Sprawdzona – EDINET obsługuje blisko 500 przedsiębiorstw realizując wielomilionowe operacje w wielu obszarach handlowych.

Uniwersalna
– system zapewnia komunikację ze wszystkimi Producentami niezależnie od stosowanych przez nich wewnętrznych systemów informatycznych, dzięki różnym wariantom ich integracji z platformą. Ponadto EDINET obsługuje różnorodne formaty wymiany danych (np. UN/EDIFACT, XML, DBF, TXT, CSV).

Bezpieczna
– wszystkie transmisje danych za pomocą platformy EDINET są kodowane (SSL). Ponadto system posiada wiele stopni zabezpieczeń definiowanych na poziomie użytkowników.

Zintegrowana
– możliwość odpowiedniego zaprogramowania kanałów wejścia-wyjścia oraz dostępność tłumaczy formatów i indeksów umożliwia odpowiedni dobór stopnia integracji platformy z systemem informatycznym naszego Partnera handlowego.

Oszczędna
– system funkcjonuje w wersji online oraz offline przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Dążymy do osiągnięcia 100% Elektronicznej Wymiany Danych ze wszystkimi naszymi Dostawcami, która przekłada się na podniesienie efektywności działania obu stron.

Korzyści dla Producenta:

 • Szybki i pewny kanał komunikacyjny z naszą firmą
 • Niższa pracochłonność
 • Efektywna komunikacja dzięki pełnej wymianie elektronicznych dokumentów i informacji handlowych z firmą Tradis
 • Poprawa planowania logistycznego i produkcyjnego poprzez sumowanie zamówień (wartościowo i ilościowo)
 • Redukcja ilości pomyłek podczas realizacji zamówień
 • Wymiana aktualnych informacji handlowych z Tradis (stany magazynowe, płatności itp.)
 • Dostęp do analiz i raportów powiązanych z wymianą handlową
 • Możliwość 100% integracji z systemem Tradis
 • Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
 • Dostosowanie do formatów preferowanych przez naszych Partnerów

Praktyczne funkcje:
Wymiana dokumentów – realizuje wymianę dokumentów (zamówienia, faktury oraz inne komunikaty) w formie elektronicznej.

Historia wymienianych dokumentów
– podgląd aktualnych i archiwalnych informacji o wszystkich przesłanych zamówieniach oraz ich statusie (zrealizowane, w trakcie realizacji itp.).

Potwierdzenie realizacji zamówienia
- szybka informacja od Producenta do Tradis o stopniu zrealizowania złożonego zamówienia.

Prezentacja oferty
– szczegółowa wymiana informacji handlowych pomiędzy partnerami handlowymi zawierająca: aktualne warunki handlowe, logistyczne, stany i zapasy magazynowe, dane o bieżące płatności itp.

Organizacja przetargów
– umożliwia naszej firmie organizację przetargów handlowych skierowanych do Producentów (przez podanie parametrów poszukiwanego produktu i terminu składania ofert).

Analizy i Raporty
– jest jedynym systemem komunikacji elektronicznej, za którego pośrednictwem (na podstawie danych uzyskanych z kilkudziesięciu plików źródłowych o różnym formacie i strukturze) przesyłane są rozbudowane analizy i raporty: zakupowe, sprzedażowe oraz inne wykonywane na żądanie klienta.

Ewidencja kosztów
– umożliwia opisywanie wszystkich faktur kosztowych generowanych przez pracowników działu sprzedaży pracujących w terenie. Funkcja wstępnego dekretowania pozwala na bardzo szybką i precyzyjną analizę kosztów handlowych generowanych bezpośrednio w regionach.

Tłumacz indeksów
– umożliwia stronom biorącym udział w wymianie handlowej posługiwanie się własnymi indeksami towarowymi oraz jednostkami (zawiera przelicznik jednostek sprzedaży) eliminując błędy na linii oferta - zamówienie - faktura.

Jeżeli jeszcze nie posiadsz rozwiązań systemowych EDI skontaktuj się z nami i skorzystaj ze sprawdzonego narzędzia jakim jest EDINET!

Elektroniczna wymiana danych o zamówieniach Przedstawicieli Handlowych
Producent ma możliwość integracji systemu mobilnego wykorzystywanego przez przedstawicieli hadlowych z platformą eHurtownia. Co należy zrobić? Skontaktować się z Dyrektorem Handlowym Makroregionu lub Dyrektorem Zakupów Centrali Tradis. Strony ustalają warunki współpracy w zakresie zbierania zamówień przez Przedstawiciela Handlowego Producenta z punktów handlowych obsługiwanych przez Tradis oraz danych jakie będą przesyłane dotyczących asortymentu Producenta w zakresie: przesłanych zamówień, realizacji zamówień, stanów magazynowych, sprzedaży kanałem PH. Po ustaleniu warunków współpracy z Działem Handlowym Dział Rozwoju Narzędzi Handlowych rozpoczyna proces integracji systemów.

Zalety integracji:

 • Wzrost realizacji zamówień od przedstawicieli producenta
 • Możliwość identyfikacji przyczyny braku realizacji
 • Możliwość otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia
 • Koniec z zamówieniami dostarczanymi poprzez takie formy jak: fax, e-mail, papier.
 • Automatyczne utworzenie dokumentu WZ (dyspozycji) bez konieczności ręcznego wprowadzania zamówienia do systemy sprzedażowego Tradis