4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Dla studenta -> Praktyki -> Oferta praktyk

 W Tradis Sp. z o.o. praktyki możesz odbyć w Działach:

  • Marketingu
  • Księgowości
  • Kadr
  • Zarządzania Nieruchomościami
  • Recepcji

Praktyki są bezpłatne.

Zapraszamy do odbycia praktyk w naszej firmie osoby posiadające status studenta, ucznia szkoły policealnej lub absolwenta.

Praktyki są organizowane przez cały rok. Możesz je odbyć w najbardziej odpowiadającym Ci terminie - zarówno podczas roku akademickiego, jak i w wakacje. W trakcie roku akademickiego dostosujemy harmonogram praktyk do Twojego planu zajęć na Uczelni lub w Szkole.

Najlepszym studentom oferujemy możliwość zatrudnienia i dalszego rozwoju zawodowego w Naszej Firmie!

Aktualne oferty praktyk znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz na stronach Biur Karier lubelskich uczelni.

CV i list motywacyjny z dopiskiem „praktyki” + dział, w którym chcesz odbyć praktyki, wyślij pod adres:

praca@tradis.com.pl

 Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)"