4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Misja i cele

Naszą misją jest nieustanne wspieranie rozwoju naszych Klientów, poprzez tworzenie dla nich konkurencyjnych rynkowo warunków dystrybucyjnych, w oparciu o partnerstwo handlowe płynące z kanonów etyki biznesowej i zasad rzetelności kupieckiej.

Chcemy dostarczać naszym Klientom wystandaryzowane usługi o wysokiej jakości i w konkurencyjnych cenach. Jedna, spójna organizacja, oparta o osiem jednostek biznesowych stanowiących wyodrębnione Makroregiony, dysponująca nowoczesnymi rozwiązaniami dystrybucyjnymi, ma zapewnić naszym Klientom przewagę konkurencyjną oraz dać poczucie pewności i zadowolenia.