4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Oferty pracy -> Rekrutacja -> Krótki poradnik rekrutacji

Wysyłana przez Ciebie aplikacja powinna zawierać:

    * CV,
    * List motywacyjny z zaznaczonym stanowiskiem lub wybranym działem.

Jak powinno wyglądać dobrze napisane CV?

Powinno być:

   1. Poprawne pod względem formalnym – starannie napisane, przejrzyste, powinno zawierać krótkie informacje
       o stanowisku, zakresie obowiązków.
   2. Spójne – należy dokładnie określić daty zatrudnienia, firmy.
   3. Zwięzłe - CV nie powinno przekraczać 2 max 3 stron.
   4. Dostosowane do oferty – powinny zawierać tylko te elementy, które mają związek z danym stanowiskiem, o
       które kandydat się stara. Należy również dopasować dokumenty aplikacyjne do stanowiska oraz wymagań podanych
       w ogłoszeniu.

Co powinien zawierać List Motywacyjny?
List motywacyjny ma na celu zachęcenie Pracodawcy do zaproszenia wybranego kandydata na wstępny etap rekrutacji.
Ma  on  za zadanie przekonać osobę, która będzie go czytała, że jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko.
Dlatego tez List Motywacyjny powinien być zwięzły i krótki. Wskazane jest aby nie zawierał już treści umieszczonych uprzednio
w CV oraz bardzo rozbudowanych informacji.
Treści zawarte w Liście Motywacyjnym powinny być poparte przykładami.
Nie wystarczy napisać, że jest się osobą zorganizowaną, dobrze jest rozwinąć to i podać jakiś konkretny przykład
z dotychczasowej pracy zawodowej czy studiów.
Zanim wyślesz dokumenty aplikacyjne przeczytaj kilka razy swój List Motywacyjny. Zwróć uwagę na to czy umieściłeś w nim prawidłową nazwę stanowiska i firmy.
Nie jest dobrym pomysłem wysyłanie raz napisanego listu na wiele ogłoszeń. Każdy List Motywacyjny jak i CV powinny być dostosowane do oferty, na którą odpowiadasz.
Zarówno List Motywacyjny jak i CV powinien być napisany komputerowo, odręcznie tylko w przypadku kiedy Pracodawca wyraźnie sobie tego życzy.

Aplikacje można składać:

    * za pośrednictwem strony internetowej firmy,
    * przesyłając dokumenty na adres poczty elektronicznej:praca@tradis.com.pl 


Naszym kandydatom gwarantujemy poufność procesu rekrutacji, jednocześnie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.