4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Formy promocji

Współczesny handel tętni życiem, któremu nadają rytm regularne promocje wzmacniane niestandardowymi działaniami marketingowymi. Silna konkurencja na rynku produktów szybkozbywalnych stawia przed nami wyzwania w zakresie efektywnej promocji. Dlatego wypracowaliśmy cały wachlarz form promocyjnych, które zapewniają naszym Klientom nieustanny dostęp do wyjątkowych okazji tworzonych przez nas wspólnie z Producentami.

Cena Hit
Najprostsza, najbardziej powszechna i efektywna forma promocji, polegająca na okresowym obniżeniu ceny danego produktu dla określonych Klientów.

Ekstra Rabat
Ta forma promocji jest standardowym narzędziem stosowanym do obniżki cen większych grup produktów o różnych cenach wyjściowych o określoną wartość rabatu. Dodatkowy rabat promocyjny jest sumowany z dotychczasowym rabatem Klienta i suma tych rabatów daje ostateczną cenę realizacji na fakturze.

Pakiet z gratisem

Promocja wykorzystywana do budowania wolumenu sprzedaży na określonej grupie produktów. Umożliwia Klientowi dokonanie zakupu określonego pakietu produktów wraz z otrzymaniem nagrody.

 

Promocje targetowe i Megapromocje
Promocje, które mają na celu budowanie lojalności Klientów. Za wyznaczony wolumen zakupów w określonym czasie Klient otrzymuje dodatkowe profity.

Megapromocje organizowane przez Tradis to bardzo zaawansowana forma obsługi promocji targetowych, zdecydowanie wyróżniająca je na tle stosowanych przez innych dystrybutorów akcji tego typu.

Istotą Megapromocji jest pełna indywidualizacja. Każdy Klient biorący w niej udział otrzymuje kilkanaście planów zakupowych na produkty konkretnych producentów, będących zarazem sponsorami akcji. Plany są określane konkretnie dla danego kontrahenta w oparciu o historyczne dane oraz jego potencjał wynikający z lokalizacji, czy powierzchni sprzedaży.
Megapromocja jest ściśle powiązana z programem eProfit. Klient biorący udział w akcji ma możliwość otrzymania dodatkowej, określonej ilości punktów eProfit, które później może zamienić na jedną z nagród dostępnych w Programie eProfit. Nagrody w postaci punktów eProfit są gwarantowane, klienci nie rywalizują o nie między sobą. Jedynym warunkiem koniecznym do ich otrzymania jest realizacja określonej wielkości zakupów.

Gazetki Promocyjne
Gazetka Promocyjna jest głównym i standardowym narzędziem promocyjnym. Zaletą naszej gazetki jest regularność – ukazuje się 28 zaplanowanych edycji w roku, a także regionalność – asortyment znajdujący się w każdym wydaniu zawiera zarówno pozycje znane z ogólnopolskich kampanii reklamowych, jak i produkty lokalne, specyficzne dla poszczególnych regionów, a rozpoznawane i poszukiwane przez konsumentów.

Zawartość gazetki poszerzana jest o dodatkowe materiały promocyjne, min.:

  • Katalog chemiczny
  • Katalog alkoholowy
  • Dodatki sezonowe
  • Wkładki tematyczne

Deal

Deal to typ promocji cenowej, skierowanej wyłącznie do dużych, lojalnych klientów Tradis obsługiwanych przez PH. Główne zamierzenie to wzrost lojalności objętych promocją Klientów w stosunku do Tradis oraz polepszenie naszego wizerunku jako głównego dostawcy poprzez oferowanie dodatkowych korzyści na jakie mogą liczyć wyłącznie najlepsi Klienci. Deal PH jest zatem formą nagrody za lojalność.