4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Równe szanse -> Niepełnosprawni -> FAQ

 FAQ

1. Czy orzeczenie o niepełnosprawności dyskwalifikuje mnie jako pracownika?
W naszej firmie  orzeczenie o niepełnosprawności nie zamyka drzwi do kariery. Łącznie w naszych spółkach pracuje obecnie ponad 120 osób ze zgłoszonym orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby te są zatrudnione w różnych spółkach i na różnych stanowiskach. Posiadają potrzebne kompetencje, są ambitne i zaangażowane, realizują się zawodowo, a ich choroba nie wpływa na jakość wykonywanej pracy.

2. Na jakich stanowiskach mogę pracować jeśli jestem osobą niepełnosprawną?
Nasza oferta zatrudnienia skierowana do osób niepełnosprawnych nie różni się od oferty skierowanej do osób zdrowych, bowiem obie grupy są dla nas równe w pracy. Jedynym kryterium naboru są dla nas kwalifikacje i doświadczenie kandydatów. Tym samym osoby niepełnosprawne, podobnie jak pozostali pracownicy, mogą pracować na wszystkich tych stanowiskach, na których pozwalają im na to kompetencje, predyspozycje i zdrowie.

3. Czy w CV warto zaznaczać, że posiadam orzeczenie o niepełnosprawności?

CV powinno być pisane zgodnie z prawdą. Podanie informacji o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności jest  przez nas mile widziane, gdyż świadczy o szczerości kandydata i zaufaniu do nas jako  potencjalnego pracodawcy. O swojej chorobie można nam również bez obaw powiedzieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Taka informacja nie wpływa na szanse kandydata w procesie rekrutacyjnym.

4. Kto decyduje o tym, czy nie mam zdrowotnych przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku?
Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji decyzję o tym, czy z medycznego punktu widzenia kandydat nie ma przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy, podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.