4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Oferty pracy -> Rekrutacja -> Etapy Rekrutacji

W przypadku rekrutacji do Centrali, Centrali Makroregionu oraz na stanowiska kierownicze proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:

1. Analiza ofert – na tym etapie pracownik Działu Rekrutacji analizuje wszystkie nadesłane oferty i porównuje je z Modelem Kompetencyjnym, po czym wyłania osoby do dalszych etapów. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci bez doświadczenia zawodowego (studenci, absolwenci) zapraszani są na wstępny test selekcyjny – składający się
z zagadnień związanych z rekrutowanym stanowiskiem.

2. Wstępne rozmowy rekrutacyjne – przeprowadzane są przez pracownika Działu Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Po rozmowach wybierani są kandydaci do dalszych etapów. Kontaktujemy się jedynie z osobami, które zostały zakwalifikowane dalej.

3. Rozmowa z bezpośrednim przełożonym.

4. Testy umiejętności i/lub kompetencyjne.

Dodatkowe elementy rekrutacji – w niektórych sytuacjach decydujemy się zastosować dodatkowe elementy procesu rekrutacji, w formie:

    * Case Study
    * Próbki pracy
 
Po zakończeniu procesu rekrutacji:

    * Wyłoniony kandydat otrzymuje propozycje warunków współpracy.
    * Wszyscy kandydaci, którzy brali udział w etapie rozmów z przełożonymi otrzymują informacje o zakończeniu rekrutacji
      i naszej decyzji w ciągu dwóch tygodni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.