4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Dane rejestrowe

Dane rejestrowe:
Tradis Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
w Lublinie w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
za nr KRS 0000272382, REGON 060213574, NIP 946-25-14-092
wysokość kapitału zakładowego Spółki: 114 263 000 zł,
Rachunek BRE S.A. O/Lublin nr 46 1140 1094 0000 3029 7300 1001