4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

-> Dla dostawcy -> Awizacja dostaw

Awizacja dostaw to korzyści dla obu stron.

Co daje awizacja dostaw?
Pewność przyjęcia przez magazyn w danym dniu i o określonej godzinie. Uniknięcie stania w kolejce. Zwiększenie wydajności transportu dostawcy i zmniejszenie kosztów.

Jak się zaawizować?
Należy skontaktować się z Działem Przyjęcia Towaru (w Centrum Dystrybucyjnym) lub Biurem Magazynu (w Oddziałach). Dokonując awizacji dostawca posługuje się numerem zamówienia, do którego ma być dostarczony towar. Zaawizować można się do dnia poprzedzającego dostawę towaru.

Co w przypadku braku awizacji?
Dostawy nie awizowane przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń w biurze magazynu. Często może to oznaczać długotrwałe oczekiwanie w kolejkach.