4 kwietnia Tradis łączy się z Eurocash S.A. i zmienia się w Eurocash Dystrybucja

Tradis

20.12.2013 | Połączenie Spółek Kapitałowych Eurocash S.A. i Tradis Sp. z o.o.

Eurocash zamierza połączyć się ze spółką zależną Tradis – przejętą pod koniec 2011 r. od giełdowej Emperii.
W dniu 17 grudnia 2013 r. obie spółki, działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, uzgodniły plan połączenia Spółek.
Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie majątku spółki Tradis - jako spółki przejmowanej - na spółkę Eurocash - jako spółkę przejmującą.


Pełna treść komunikatu dopobrania:  download.php?id=8278


Zobacz pozostałe wpisy